Facebook

Sözlük

sufficient

adjective

Türkçe'si yeterli
Tür adjective
Örnek Cümle
Nevertheless there is sufficient evidence to warrant serious inquiry into stress at work.
Ne olursa olsun, iş gerilimini ciddi olarak incelemenin haklılığını gösterecek yeterli kanıt vardır.