Facebook

Sözlük

sufficient

adjective

Türkçe'siyeterli
Türadjective
Örnek Cümle
You needn't answer all of the questions; it will be sufficient if you do seven of them.
Tüm soruları cevaplamanız gerekmez, yedi tanesini cevaplamanız yeterlidir.