Facebook

Sözlük

sufficiently

adverb

Türkçe'siyeterince
Türadverb
Örnek Cümle
Minority representatives in any political establishment must be made to feel that their interests are sufficiently protected.
Herhangi bir siyasal kuruluştaki azınlık temsilcilerine, çıkarlarının yeterince korunduğu hissettirilmelidir.