Facebook

Sözlük

sufficiently

adverb

Türkçe'si yeterince
Tür adverb
Örnek Cümle
Minority representatives in any political establishment must be made to feel that their interests are sufficiently protected.
Herhangi bir siyasal kuruluştaki azınlık temsilcilerine, çıkarlarının yeterince korunduğu hissettirilmelidir.

Alternatif öneriler:

self-sufficientsufficient