Facebook

Sözlük

sugar

noun

Türkçe'si şeker
Tür noun
Örnek Cümle
For example, if you eat a diet of meat, bread, sugar and at you may become ill with a disease called scurvy.
Söz gelimi, et, ekmek, şeker ve yağdan oluşan bir gıda rejimi izliyorsanız iskorbüt denilen bir hastalığa yakalanabilirsiniz.