Facebook

Sözlük

suitable

adjective

Türkçe'si uygun,elverişli
Tür adjective
Örnek Cümle
Some organisms are able to look for suitable environment.
Bazı organizmalar uygun çevre arayabilirler.