Facebook

Sözlük

suitable

adjective

Türkçe'si uygun,elverişli
Tür adjective
Örnek Cümle
Since very little of its land is suitable for farming, Alaska imports about 90 percent of its food from the other states.
Topraklarının çok azı tarıma elverişli olduğu için Alaska yiyeceğinin yaklaşık yüzde doksanını diğer eyaletlerden ithal eder.