Facebook

Sözlük

suited

adjective

Türkçe'siuygun,uymuş
Türadjective
Örnek Cümle
It is commonly believed that children are better suited to learn a second language than are adults.
Cocukların ikinci bir dil öğrenmeye yetişkinlerden daha uygun olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır.

Alternatif öneriler:

suiteunsuited