Facebook

Sözlük

summarize

verb

Türkçe'siözetlemek
Türverb

Alternatif öneriler:

in summarysummary