Facebook

Sözlük

summary

noun

Türkçe'siözet
Türnoun

Alternatif öneriler:

in summarysummarize