Facebook

Sözlük

superficial

adjective

Türkçe'siyüzeysel
Türadjective

Alternatif öneriler:

superficialitysuperficially