Facebook

Sözlük

superficially

adverb

Türkçe'si yüzeysel olarak,üstünkörü
Tür adverb

Alternatif öneriler:

supersuper-eruption