Facebook

Sözlük

supply

verb

Türkçe'sisağlamak,temin etmek
Türverb

noun

Türkçe'sikaynak,arz
Türnoun
Örnek Cümle
Sooner or later a time comes when a rapid increase in the population of a country exceeds the usual supply of food.
Eninde sonunda bir zaman gelir ki bir ülkenin nüfusundaki hızlı artış normal gıda arzını geçer.

Alternatif öneriler:

food supplyin short supply