Facebook

Sözlük

supply

verb

Türkçe'sisağlamak,temin etmek
Türverb
Örnek Cümle
One way in which the economys productive resources may increase is through a rise in the supply of natural resources.
Ekonominin üretici kaynaklarının artmasının bir yolu doğal kaynak arzındaki yükselmedir.

noun

Türkçe'sikaynak,arz
Türnoun
Örnek Cümle
Today thousands of meteorological observation stations are in operation all over the world and supply us with estimates of various atmospheric situations.
Bugün binlerce hava gözlem istasyonu tüm dünya üzerinde faaliyet göstermekte ve bize çeşitli atmosfer durumları ile ilgili tahminleri sağlamaktır.

Alternatif öneriler:

food supplyin short supply