Facebook

Sözlük

supply

verb

Türkçe'si sağlamak,temin etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Today thousands of meteorological observation stations are in operation all over the world and supply us with estimates of various atmospheric situations.
Bugün binlerce hava gözlem istasyonu tüm dünya üzerinde faaliyet göstermekte ve bize çeşitli atmosfer durumları ile ilgili tahminleri sağlamaktır.

noun

Türkçe'si kaynak, arz
Tür noun
Örnek Cümle
The new dam will improve the water supply and thereby reducing hunger and disease.
Yeni baraj su teminini geliştirecek ve böylece açlığı ve hastalığı azaltacak.

Alternatif öneriler:

food supplyin short supply