Facebook

Sözlük

supply

verb

Türkçe'si sağlamak,temin etmek
Tür verb
Örnek Cümle
One way in which the economys productive resources may increase is through a rise in the supply of natural resources.
Ekonominin üretici kaynaklarının artmasının bir yolu doğal kaynak arzındaki yükselmedir.

noun

Türkçe'si kaynak, arz
Tür noun
Örnek Cümle
Sooner or later a time comes when a rapid increase in the population of a country exceeds the usual supply of food.
Eninde sonunda bir zaman gelir ki bir ülkenin nüfusundaki hızlı artış normal gıda arzını geçer.

Alternatif öneriler:

food supplyin short supply