Facebook

Sözlük

supply

verb

Türkçe'si sağlamak,temin etmek
Tür verb
Örnek Cümle
The new dam will improve the water supply and thereby reducing hunger and disease.
Yeni baraj su teminini geliştirecek ve böylece açlığı ve hastalığı azaltacak.

noun

Türkçe'si kaynak, arz
Tür noun
Örnek Cümle
Sooner or later a time comes when a rapid increase in the population of a country exceeds the usual supply of food.
Eninde sonunda bir zaman gelir ki bir ülkenin nüfusundaki hızlı artış normal gıda arzını geçer.

Alternatif öneriler:

food supplyin short supply