Facebook

Sözlük

support

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
In the late 1960s in Britain, the Wilson government tried to win the Unions’ support in order to control the effect of wage increases on inflation.
1960’ların sonlarında İngiltere’de Wilson hükümeti, ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini kontrol edebilmek için sendikaların desteğini kazanmaya çalıştı.

noun

Türkçe'si destek
Tür noun
Örnek Cümle
The most important role of any leader is to find and keep the best staff, who can support their vision.
Bir liderin en önemli rolü, görüşlerini destekleyebilecek en iyi personeli bulmak ve tutmaktır.

Alternatif öneriler:

in support oflife-support