Facebook

Sözlük

support

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
In Latin America and Eastern Europe, where interventional methods in the past were put into effect most susterely, it is governments, not outside economists, that today speak most favourably in support of market economics.
Geçmişte müdaheleci yöntemlerin en sert şekilde uygulamaya konulduğu Latin Amerika’da ve doğu Avrupa’da, bugün pazar ekonomisi lehinde en olumlu konuşanlar yabancı ekonomistler değil, hükümetlerdir.

noun

Türkçe'si destek
Tür noun
Örnek Cümle
Some people believe that nuclear weapons deter countries from making war, but in my opinion, the realities do not support this idea at all.
Bazı insanlar nükleer silahların ülkeleri savaşa girmekten caydırdığına inanıyor ama bence gerçekler bu görüşü hiç desteklemiyor.

Alternatif öneriler:

in support oflife-support