Facebook

Sözlük

support

verb

Türkçe'sidesteklemek
Türverb
Örnek Cümle
The most important role of any leader is to find and keep the best staff, who can support their vision.
Bir liderin en önemli rolü, görüşlerini destekleyebilecek en iyi personeli bulmak ve tutmaktır.

noun

Türkçe'sidestek
Türnoun
Örnek Cümle
In Latin America and Eastern Europe, where interventional methods in the past were put into effect most susterely, it is governments, not outside economists, that today speak most favourably in support of market economics.
Geçmişte müdaheleci yöntemlerin en sert şekilde uygulamaya konulduğu Latin Amerika’da ve doğu Avrupa’da, bugün pazar ekonomisi lehinde en olumlu konuşanlar yabancı ekonomistler değil, hükümetlerdir.