Facebook

Sözlük

sure

adjective

Türkçe'si emin,kesin
Tür adjective
Örnek Cümle
I am not sure that this transport system is actually adequate to carry food to the remote areas.
Bu ulaşım sisteminin uzak bölgelere yiyecek taşımak için gerçekten yeterli olduğundan emin değilim.

exclamation

Türkçe'si elbette
Tür exclamation
Örnek Cümle
Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, but it was difficult to determine the correct dosage because doctors could never be sure how much would be fatal.
Alkol yüzyıllar boyunca anestetik olarak kullanılmıştır, ancak doğru dozu belirlemek zordu çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü olacağından asla emin olamıyorlardı.

Alternatif öneriler:

for suremake suremake sure of