Facebook

Sözlük

sure

adjective

Türkçe'si emin,kesin
Tür adjective
Örnek Cümle
They aren't sure when they will finish their homework.
Ödevlerini ne zaman bitireceklerinden emin değiller.

exclamation

Türkçe'si elbette
Tür exclamation
Örnek Cümle
Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, but it was difficult to determine the correct dosage because doctors could never be sure how much would be fatal.
Alkol yüzyıllar boyunca anestetik olarak kullanılmıştır, ancak doğru dozu belirlemek zordu çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü olacağından asla emin olamıyorlardı.

Alternatif öneriler:

for suremake suremake sure of