Facebook

Sözlük

sure

adjective

Türkçe'siemin,kesin
Türadjective
Örnek Cümle
A manager's job is to make sure that each team member shares a common outlook at work.
Yöneticinin işte her bir takım üyesinin ortak bir bakış paylaştığından emin olmaktır.

exclamation

Türkçe'sielbette
Türexclamation
Örnek Cümle
A manager's job is to make sure that each team member shares a common outlook at work.
Yöneticinin işte her bir takım üyesinin ortak bir bakış paylaştığından emin olmaktır.