Facebook

Sözlük

surface

noun

Türkçe'si yüzey
Tür noun
Örnek Cümle
Even a very small rise in the average temperature of the Earth's surface could lead to profound climatic changes.
Dünya yüzeyinin ortalama ısısında çok küçük bir artış bile, önemli iklim değişikliklerine yol açabilir.