Facebook

Sözlük

surplus

adjective

Türkçe'si artan, fazlalık
Tür adjective
Örnek Cümle
Another result of automation should be to accelerate the accumulation of surplus capital, which could then be made available for the purpose of assisting the emerging countries to solve some of the problems of underdevelopment.
Otomasyonun bir başka sonucu da fazla (artık) kapital birikimini hızlandırmak olmalıdır. Bu, gelişmekte olan ülkelerin kimi az gelişmişlik sorunlarını çözmek için onlara yardım etmek amacıyla kullanılabilir.

noun

Türkçe'si fazlalık
Tür noun
Örnek Cümle
The treasury must either pay the principal sum out of the current budget surplus or borrow new funds to retire old debt.
Hazine anaparayı ya mevcut bütçe fazlasından ödemek ya da eski borcu ertelemek için yeni borç aramak zorundadır.