Facebook

Sözlük

surplus

adjective

Türkçe'si artan, fazlalık
Tür adjective
Örnek Cümle
The treasury must either pay the principal sum out of the current budget surplus or borrow new funds to retire old debt.
Hazine anaparayı ya mevcut bütçe fazlasından ödemek ya da eski borcu ertelemek için yeni borç aramak zorundadır.

noun

Türkçe'si fazlalık
Tür noun
Örnek Cümle
The treasury must either pay the principal sum out of the current budget surplus or borrow new funds to retire old debt.
Hazine anaparayı ya mevcut bütçe fazlasından ödemek ya da eski borcu ertelemek için yeni borç aramak zorundadır.