Facebook

Sözlük

surrender

verb

Türkçe'siteslim olmak
Türverb
Örnek Cümle
Patients with a fighting spirit seem to have a better chance of recovery than those who surrender to their illness.
Mücadele ruhuna sahip hastaların, hastalıklarına boyun eğmiş olanlara göre iyileşme şanslarının daha fazla olduğu görülmektedir.