Facebook

Sözlük

surrounding

adjective

Türkçe'si çevredeki, civardaki
Tür adjective
Örnek Cümle
The deep and wide ditch surrounding the castle was always kept filled with water for the purpose of defense.
Şatoyu çevreleyen derin ve geniş hendek, savunma amacıyla hep su dolu tutulurdu.