Facebook

Sözlük

survival

noun

Türkçe'si hayatta kalma
Tür noun
Örnek Cümle
Our survival as a species depends on soil, and yeterosion and chemical pollution threaten this vitalresource throughout the world.
Tür olarak varlığımızı sürdürmemiz toprağa bağlıdır;ancak erozyon ve kimyasal kirlilik, bu yaşamsal kaynağı tüm dünyada tehdit etmektedir.