Facebook

Sözlük

survive

verb

Türkçe'si hayatta kalmak
Tür verb
Örnek Cümle
While some archaeological sites survive above ground, others are buried and only earthworks are visible.
Bazı arkeolojik sitler yer üstünde varlığını sürdürürken, diğerleri gömülüdür ve sadece yer çalışmaları görülebilir.