Facebook

Sözlük

suspend

verb

Türkçe'siaskıya almak, ertelemek
Türverb

Alternatif öneriler:

suspensesuspensefulsuspension