Facebook

Sözlük

sustain

verb

Türkçe'si sürdürmek
Tür verb
Örnek Cümle
One technique to lower the greenhouse emissions of houses is to reduce the power use needed to sustain comfortable living in a house.
Evlerin sera yayılımlarını azaltmanın bir yöntemi, bir evde rahat yaşamı sürdürmeye gerekli olan elektrik kullanımını azaltmaktır.