Facebook

Sözlük

sustainable

adjective

Türkçe'sisürdürülebilir
Türadjective
Örnek Cümle
The challenge for any developing country lies in achieving a level of sustainable economic growth.
Herhangi bir gelişmekte olan ülke için engel, sürdürülebilir ekonomik kalkınma seviyesi başarmakta yatar.