Facebook

Sözlük

swim

verb

Türkçe'si yüzmek
Tür verb
Örnek Cümle
The current was too strong to swim against.
Akıntı yüzülemeyecek ölçüde kuvvetliydi.