Facebook

Sözlük

synthetic

adjective

Türkçe'si yapay
Tür adjective
Örnek Cümle
Such complex materials include plastics and synthetic fibres.
Bu tür karmaşık maddeler içinde plastik ve sentetik kablolar da vardır.