Facebook

Sözlük

synthetic

adjective

Türkçe'si yapay
Tür adjective
Örnek Cümle
She studied the effects of DDT on certain crops and the water systems as there were many problems created due to some synthetic pesticides.
Bazı sentetik böcek ilaçları yüzünden yaratılan birçok problem olduğu için DDT'nin bazı ürün ve su sistemleri üzerine etkilerini çalıştı.