Facebook

Sözlük

system

noun

Türkçe'siyöntem; düzen, düzenek
Türnoun
Örnek Cümle
Likewise, you can’t build a system of values in the current educational climate.
Aynı biçimde, şu anki eğitim ortamında değerler sistemini inşa edemezsiniz.