Facebook

Sözlük

system

noun

Türkçe'siyöntem; düzen, düzenek
Türnoun
Örnek Cümle
The European Monetary System was established in 1979 in the wake of the 1974 oil crisis, which brought growing disruption to European economies because of floating exchange rates.
Avrupa Para Sistemi, dalgalı döviz kurları nedeniyle Avrupa ekonomilerinde giderek artan bir tıkanmaya yol açan 1974 petrol bunalımının arkasından, 1979'da kurulmuştur.