Facebook

Sözlük

systematic

adjective

Türkçe'sisistematik, sistemli
Türadjective
Örnek Cümle
Finally experimenters must use a systematic approach.
Bu demektir ki düzgün bir işlem düzeni izlemelidirler.

Alternatif öneriler:

systematicallysystematize