Facebook

Sözlük

tackle

verb

Türkçe'siele almak,çözmek
Türverb
Örnek Cümle
We feel mentally strong to tackle the different situations that we experience.
Deneyimlediğimiz farklı durumların üstesinden gelmek için zihinsel olarak güçlü hissederiz.