Facebook

Sözlük

tailored

adjective

Türkçe'si dikilmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Breast-feeding promotes a close bond between mother and child, and provides milk tailored to the nutritional needs of the infant.
Emzirme, anne ile çocuk arasında yakın bir bağ geliştirir ve bebeğin beslenme gereksinimlerine uygun olan sütü sağlar.

Alternatif öneriler:

tailtail off