Facebook

Sözlük

take action

phrase

Türkçe'si harekete geçmek
Tür phrase
Örnek Cümle
The Human Rights Council may request that the Security Council take action when human rights violations occur.
İnsan Hakları Konseyi, insan hakları ihlalleri ortaya çıktığında Güvenlik Konseyinin harekete geçmesini talep edebilir.