Facebook

Sözlük

take action

phrase

Türkçe'si harekete geçmek
Tür phrase
Örnek Cümle
Employee motivation is the inner desire to take action that usually stems from some form of self-interest.
Çalışan motivasyonu, çoğunlukla kişisel çıkardan kaynaklanan içsel arzuyu harekete geçirmek içindir.