Facebook

Sözlük

take care of

phrasal verb

Türkçe'siilgilenmek, göz kulak olmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
You must take care of yourself.
Kendine dikkat etmelisin.