Facebook

Sözlük

take care of

phrasal verb

Türkçe'si ilgilenmek, göz kulak olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
You must take care of yourself.
Kendine dikkat etmelisin.