Facebook

Sözlük

take into account

phrasal verb

Türkçe'sidikkate almak,hesaba katmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
One of the options to stop global warming that most people never take into account is building green.
Birçok insanın hiç göz önünde bulundurmadığı küresel ısınmayı sonlandırma seçeneklerinden biri yeşillik inşa etmektir.