Facebook

Sözlük

take into account

phrasal verb

Türkçe'sidikkate almak,hesaba katmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Systems of education copied from other countries and which do not take into account a nation's specific conditions and needs can never be expected to come to grips with the basic problems of illiteracy.
Başka ülkelerden kopya edilen ve bir ulusun özel koşularını ve gereksinmelerini gözönüne almayan eğitim sistemlerinin cehaletin temel sorunlarıyla başa çıkması beklenemez.