Facebook

Sözlük

take over from

phrasal verb

Türkçe'si birinin yerine geçmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
My father retires at fifty, so I take over from him next year.
Babam 50’sinde emekli oluyor, böylece ben gelecek yıl işi ondan devralıyorum.