Facebook

Sözlük

take place

phrasal verb

Türkçe'simeydana gelmek,olmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Changes can take place in the reverse order as/well, gases may be changed into liguids and liguids into solids.
Değişmeler ters yönde de olabilir: gazlar sıvıya, sıvılar katıya dönüştürülebilir.