Facebook

Sözlük

take up

phrasal verb

Türkçe'si zaman/yer kaplamak; hobiye başlamak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
As a consequence, they take up more space.
Sonuçta daha çok yer kaplarlar.