Facebook

Sözlük

tale

noun

Türkçe'simasal, öykü, hikâye
Türnoun
Örnek Cümle
The old man had been a great traveler in his youth and could tell a tale about many places he had been.
Yaşlı adam gençliğinde büyük bir gezgin olduğundan, gittiği birçok yerin her biri hakkında bir öykü anlatabiliyordu.