Facebook

Sözlük

talented

adjective

Türkçe'sibecerikli
Türadjective
Örnek Cümle
Considering she is only ten years old now, your daughter is remarkably talented in music.
Henüz sadece on yaşında olduğu göz önüne alınırsa, kızınız müziğe karşı olağanüstü yetenekli.