Facebook

Sözlük

tall

adjective

Türkçe'siuzun
Türadjective
Örnek Cümle
She is nearly as tall as me.
O hemen hemen benim boyumdadır.