Facebook

Sözlük

teach

verb

Türkçe'siöğretmek,ders vermek
Türverb
Örnek Cümle
To earn my living I teach English.
Yaşamımı kazanmak için İngilizce öğretiyorum.