Facebook

Sözlük

teach

verb

Türkçe'si öğretmek,ders vermek
Tür verb
Örnek Cümle
Charles Kingsley wrote The Water Babies for his youngest child, hoping to teach him to love truth, mercy and justice and indeed all noble qualities.
Charles Kingsley, Su Bebekleri’ni en küçük çocuğu için, ona doğruyu, merhameti, adaleti ve aslında bütün soylu nitelikleri sevmeyi öğretmek umuduyla yazdı.

Alternatif öneriler:

teatea-house