Facebook

Sözlük

teach

verb

Türkçe'siöğretmek,ders vermek
Türverb
Örnek Cümle
Leadership development workshops teach you how to enhance leadership skills and become a better manager.
Liderlik geliştirme atölyeleri, size liderlik becerilerini nasıl zenginleştireceğinizi ve nasıl daha iyi bir yönetici olacağınızı öğretir.