Facebook

Sözlük

team

noun

Türkçe'si takım, grup, ekip
Tür noun
Örnek Cümle
The key to a successful team is commitment to common goals.
Başarılı bir ekibin anahtarı ortak amaçlara sadakattir.

Alternatif öneriler:

teatea-house