Facebook

Sözlük

teamwork

noun

Türkçe'siekip çalışması
Türnoun
Örnek Cümle
There are various team building exercises that can not only improve teamwork but also boost each individuals confidence as well.
Sadece takım çalişmasını gerektirmeyen, aynı zamanda her bir bireyin güvenini artıran çeşitli takım oluşturma egzersizleri vardır.