Facebook

Sözlük

technique

noun

Türkçe'siteknik, usul
Türnoun
Örnek Cümle
One technique to lower the greenhouse emissions of houses is to reduce the power use needed to sustain comfortable living in a house.
Evlerin sera yayılımlarını azaltmanın bir yöntemi, bir evde rahat yaşamı sürdürmeye gerekli olan elektrik kullanımını azaltmaktır.

Alternatif öneriler:

technicaltechnicallytechnician