Facebook

Sözlük

technological

adjective

Türkçe'siteknolojik
Türadjective
Örnek Cümle
Every day, from newspapers and television, we learn about new technological developments that would have seemed to us like science fiction only ten yearsago.
Her gün gazetelerden ve televizyondan, sadece on yıl önce bize bilim kurgu gibi görünecek olan yeni teknolojik gelişmeleri öğreniyoruz.

Alternatif öneriler:

biotechnologicaltechnologically