Facebook

Sözlük

technological

adjective

Türkçe'si teknolojik
Tür adjective
Örnek Cümle
Today, throughout the world, competition for markets and technological supremacy has replaced old ideological differences and gained much importance in international relations.
Bugün tüm dünyada, pazar ve teknolojik üstünlük İçin rekabet, eski ideolojik farklılıkların yerini almış ve uluslararası ilişkilerde çok önem kazanmıştır.

Alternatif öneriler:

high-techlow-tech