Facebook

Sözlük

technology

noun

Türkçe'siteknoloji
Türnoun
Örnek Cümle
Human evolution and the development of technology has shaped every aspect of our lives.
İnsan evrimi ve teknolojinin gelişmesi hayatımızın her yönünü şekillendirmiştir.