Facebook

Sözlük

teenager

noun

Türkçe'si genç, ergen
Tür noun
Örnek Cümle
Obesity has a strong impact on children, teenager and adults due to its dangerous health risks.
Obezitenin tehlikeli sağlık risklerinden dolayı çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde güçlü bir etkisi vardır.