Facebook

Sözlük

television

noun

Türkçe'sitelevizyon
Türnoun
Örnek Cümle
Surveys have shown that, for most people, especially in the developed countries, television is the primary source of information for current events and general issues.
Kamuoyu araştırmaları, televizyonun, pek çok insan için, özellikle gelişmiş ülkelerde, güncel olaylar ve genel konulara ilişkin en başta gelen bilgi kaynağı olduğunu göstermiştir.