Facebook

Sözlük

temperature

noun

Türkçe'si sıcaklık,ısı
Tür noun
Örnek Cümle
There is still a question whether the amounts of fossilfuel really can rise the global temperature to a threatening level.
Fosil yakıt miktarları küresel sıcaklık gerçekten tehdit edici bir seviyeye yükseltip yükseltemeyeceğine dair hala bir soru var.

Alternatif öneriler:

bad-tempertemper