Facebook

Sözlük

temperature

noun

Türkçe'si sıcaklık,ısı
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming is defined as the constant increase of the earth's temperature which causes rapid climate changes.
Küresel ısınma, hızlı iklim değişikliğine sebep olan dünyanın sıcaklığının sürekli artışı olarak tanımlanır.

Alternatif öneriler:

bad-tempertemper