Facebook

Sözlük

temperature

noun

Türkçe'si sıcaklık,ısı
Tür noun
Örnek Cümle
Even a very small rise in the average temperature of the Earth's surface could lead to profound climatic changes.
Dünya yüzeyinin ortalama ısısında çok küçük bir artış bile, önemli iklim değişikliklerine yol açabilir.

Alternatif öneriler:

bad-tempertemper