Facebook

Sözlük

temporary

adjective

Türkçe'sigeçici
Türadjective
Örnek Cümle
To put it simply, fainting is due to a temporary shortage in the blood going to the brain.
Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, bayılma beyne giden kanda geçici bir azalmadan meydana gelir.

Alternatif öneriler:

contemporarytemporarily