Facebook

Sözlük

tentative

adjective

Türkçe'si geçici,belirsiz
Tür adjective
Örnek Cümle
After the plan is agreed upon, discipline and technique are reguired to carry it out There are three well-recognized steps in budgetary procedure: (1) preparation of the tentative budget, (2) determination of an accepted budget, and (3) execution of the budget as accepted.
Bütçe işlemlerinde iyi bilinen üç basamak vardır: 1) geçici bütçenin hazırlanması, 2) kabul edilen bütçenin belirlenmesi ve 3) kabul edilen bütçenin uygulanması.