Facebook

Sözlük

tenth

adjective

Türkçe'si onuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
When, in the mid-19th century, the wool trade boomed in Yorkshire, almost a tenth of the population of Bradford consisted of Irish immigrants.
On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Yorkshire’da yün ticareti hızlı bir gelişme gösterdiğinde, Bradford nüfusunun hemen hemen onda biri İrlandalı göçmenlerden oluşuyordu.