Facebook

Sözlük

terrestrial

adjective

Türkçe'si yeryüzüne ilişkin
Tür adjective