Facebook

Sözlük

textile

noun

Türkçe'si dokumacılık
Tür noun
Örnek Cümle
More than half of the 67 million tons of textile fibresproduced annually are synthetics made frompetroleum.
Yıllık olarak üretilen 67 milyon ton dokuma ipliğinin yarısından fazlası petrolden elde edilen sentetiklerdir.